:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ของ พมจ.เชียงใหม่และนักจิตวิทยา ศาลแขวงเชียงดาว ได้ลงพื้นที่บ้านแกน้อย เพื่อติดตามครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อดำเนินการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

17 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร