:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง การรับสมัครนักกีฬาบาสเกตบอลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

30 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร