:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคััดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_644_49_33_106.pdf