ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
2,337
ปีนี้
2,812
ปีที่แล้ว
39,036
ทั้งหมด
104,159
ไอพี ของคุณ
3.236.47.240
ลำดับรายการวันที่
1แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรมของพนักงาน เทศบาลตำบลเมืองนะ 20 ธ.ค. 2564
2รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000)เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"1 ธ.ค. 2563
3การรายงานการเข้ารับการอบรม แสนสนุกปลุกทักษะการเรียนรู้สู่การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูระดับปฐมวัย16 ก.ค. 2563
4แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรมของพนักงาน เทศบาลตำบลเมืองนะ 16 ก.ค. 2563
5รายงานการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "โคงการการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแนวทางใหม่เพิ่มเติมและระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 24 ก.พ. 2563
6แผนจัดการความรู้ (knowledge Management)2 เม.ย. 2561
7ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานของเทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่15 ต.ค. 2560

1