ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946
สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
382
เดือนที่แล้ว
2,770
ปีนี้
24,977
ปีที่แล้ว
22,115
ทั้งหมด
59,905
ไอพี ของคุณ
54.211.101.93นายรัฐนันท์ ดิ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์๐๖๒-๓๗๒๘๖๕๘

นายเกรียงศักดิ์ จะอื่อ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์๐๙๓-๑๔๖๖๘๗๕


นายเจนชัย แซ่กง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๐๘๕๙๘๗๙


นายนวพล ธรรมบัณฑิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๖๑-๓๒๔๔๖๔๕


นายวิรุฬห์ อภัยวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๙๑-๘๕๒๐๓๙๙


นางอรณี อย่าจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๘๗-๑๘๑๖๐๘๓


นายอภิชาติ หมื่นคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๙๗-๙๙๕๙๔๔๓


นายสุรชาติ แซ่จาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๖๒-๒๔๗๐๙๗๐


นายวุฒิชัย แซ่ลี่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๖๓-๑๕๑๐๑๒๔


นายพงศกร พัฒฎาพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๘๔๔๘๔๑๖๗๖


นางแอ บุญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๙๓-๒๒๙๒๑๗๔


นางสุภิน วรรณรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๑๑๑๔๒๗๓