ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946
สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
382
เดือนที่แล้ว
2,770
ปีนี้
24,977
ปีที่แล้ว
22,115
ทั้งหมด
59,905
ไอพี ของคุณ
54.211.101.93
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)5 พ.ค. 2564
2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)5 พ.ค. 2564
3รายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปีงบประมาณ 256430 เม.ย. 2564
4ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)22 เม.ย. 2564
5รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลเมืองนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256326 พ.ย. 2563
6รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256417 พ.ย. 2563
7รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)14 ก.ค. 2563
8รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)14 ก.ค. 2563
9การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน8 มิ.ย. 2563
10การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25638 มิ.ย. 2563
11การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256312 ธ.ค. 2562
12มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาย3 ธ.ค. 2562
13ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)23 ม.ค. 2562

1